1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Управління буферними ресурсами комп’ютерної мережі

Управління буферними ресурсами комп’ютерної мережі

Ю.І. Лосєв, К.М. Руккас, С.С. Плохов, Мохамед Саламе Абрахім Арабіат
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано проста методика визначення потрібної ємності буферного пристрою, що запам'ятовує при заданих вимогах по ймовірності втрати і часу затримки повідомлення. Отримано вирази для визначення значень середнього часу очікування та середньої довжини черги на окремому вузлі комутації. Показано необхідність компромісного обліку зазначених важливих показників при виборі ємності буферного пристрою, що запам'ятовує.


Ключові слова: комп’ютерна мережа, буферна пам’ять, управління мережею, математична модель