1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Методика розробки автоматизованої системи для спуску шпальт

Методика розробки автоматизованої системи для спуску шпальт

І. О. Бондар , Ю. О. Шевченко
Системи обробки інформації. — 2013. — № 8(115). — С. 253-258.
УДК 655.15.011.56
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В рамках статті представлені етапи розробки автоматизованої системи для спуску шпальт, подані в рамках цілісної методики. Розкрито особливості, притаманні процесу використання підходів методології розвитку підприємства для вибору пріоритетних критеріїв на рівні технологічного етапу спуску шпальт. Запропоновано модель, що дозволяє встановити взаємозв`язок критеріїв ефективності автоматизованих систем зі стратегіями бізнес-системи поліграфії та обрати пріоритетні напрямки, які доцільно покласти в основу розробки автоматизованої системи для спуску шпальт.
Ключові слова: автоматизована система, спуск шпальт, бізнес-система поліграфії, стратегічні цілі , стратегії, модель взаємозв’язку критеріїв зі стратегіями, алгоритм спуску шпальт, шаблони
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бондар І. О. Методика розробки автоматизованої системи для спуску шпальт / І. О. Бондар , Ю. О. Шевченко  // Системи обробки інформації. — 2013. — № 8. — С. 253-258.