1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Інформаційна технологія діагностики економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах параметричної невизначеності

Інформаційна технологія діагностики економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах параметричної невизначеності

О.М. Скачков, Д.С. Ревенко, М.А. Грищенко
Анотації на мовах:

Розглянуто питання моделювання економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах невизначеності. Запропоновано вдосконалену модель оцінювання економічної безпеки підприємства, а також її інтервальну форму для випадку, коли деякі функціональні критерії невизначені. Наведено опис інформаційної технології взаємодії інформаційних потоків, процесів і засобів моделювання та діагностики економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах невизначеності. Запропоновані моделі, методи та алгоритми апробовані на основі даних про діяльність ДАХК «Артем».
Ключові слова: функціональні критерії, адаптивний відбір, інтервальні числа, інформаційні потоки, стимулюючі чинники