1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Моделювання компонентів підтримки прийняття рішень в інформаційних системах виробничої логістики

Моделювання компонентів підтримки прийняття рішень в інформаційних системах виробничої логістики

А.І. Сухомлінов
Системи обробки інформації. — 2013. — № 8(115). С. 264-267.
УДК 656.13:658
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті аналізується архітектура сучасних інформаційних систем управління підприємством для визначення шляхів включення в ці системи компонентів підтримки прийняття рішень для розв’язання логістичних задач управління підприємством. У статті також аналізуються методи теорії прийняття рішень, що використовуються в логістиці, та формулюються вимоги до моделі даних інформаційних систем управління підприємством, основаних на мультимножинній моделі матеріального потоку для застосування в цих системах компонентів підтримки прийняття рішень. В статті акцент робиться на системи виробничої логістики.


Ключові слова: управлінське рішення, теорія прийняття рішень, компонент підтримки прийняття рішень, архітектура інформаційної системи, інформаційна система управління підприємством, логістична задача, виробнича логістика, логістична інформаційна система, матеріальний потік, супроводжувальний інформаційний потік, мультимножинна модель матеріального потоку, модель даних
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сухомлінов А.І. Моделювання компонентів підтримки прийняття рішень в інформаційних системах виробничої логістики. Системи обробки інформації. 2013. № 8(115). С. 264-267.