1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Визначення характеру (масштабів) паводкових повеней при нечіткому описі чинників впливу

Визначення характеру (масштабів) паводкових повеней при нечіткому описі чинників впливу

О.С. Бутенко, М.В. Буряченко, Л.С. Весельська, Р.Е. Пащенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянута можливість застосування теорії нечітких множин для вирішення завдання визначення характеру паводкових повеней. Введений нечіткий опис чинників впливу на масштаби паводкової повені. На основі такого опису розроблений метод ухвалення рішення при визначенні масштабів паводкових повеней. Приведені результати визначення характеру паводкових повеней при чотирьох різних наборах значень чинників впливу на повені. Показано, які нечіткі значення чинників впливу визначають масштаби повені.


Ключові слова: паводкова повінь, масштаб повені, нечіткий опис, чинник впливу