1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. ЗАСТОСУВАННЯ ХАОТИЧНОЇ MSK-МОДУЛЯЦІЇ ДЛЯ СКРИТОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ РАДІОЗВ'ЯЗКУ

ЗАСТОСУВАННЯ ХАОТИЧНОЇ MSK-МОДУЛЯЦІЇ ДЛЯ СКРИТОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ РАДІОЗВ'ЯЗКУ

К.С. Васюта, С.В. Озеров, С.В. Яровий, В.П. Ясинецький, О.С. Мірошніченко
Анотації на мовах:

У роботі отримав розвиток метод підвищення скритності передачі цифрової інформації в системах радіозв'язку, який заснований на застосуванні хаотичних сигналів (процесів) для MSK-модуляції гармонічної несучої. Наведено структурну схему пристрою формування і обробки хаотичного MSK-сигналу. Проведено аналіз якості відновлення інформаційного повідомлення шляхом розрахунку ймовірності (коефіцієнта) бітових помилок який співмірний з такими ж коефіцієнтами, отриманими для бінарних систем передачі інформації що використовують в якості несучої гармонічні коливання. Проведена оцінка виграшу в підвищенні скритності інформаційного сигналу (за допомогою BDS-статистики). Показано, що такий спосіб передачі інформації підвищує скритність функціонування системи радіозв'язку за рахунок схожості статистичних та динамічних характеристик інформаційного сигналу з аналогічними характеристиками шуму спостереження (білого шуму).
Ключові слова: хаотичний сигнал, MSK-модуляція, фазовий портрет, ймовірність бітових помилок, скритність