1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Математична модель семантичного стиснення текстової інформації

Математична модель семантичного стиснення текстової інформації

І.М. Єгорова, С.В. Єгоров
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено дослідження сучасних методів стиснення текстової інформації. Розроблено математичну модель стиснення тексту, що дозволяє здійснити як фізичне стиснення тексту, так і збереження його семантичної складової. Модель дає можливість користувачу самостійно задавати рівень стиснення тексту.


Ключові слова: текст, семантичне стиснення, рівень стиснення, модель, множина, кортеж