1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Інтелектуальний метод розпізнавання зображень термограм з використанням контурного аналізу

Інтелектуальний метод розпізнавання зображень термограм з використанням контурного аналізу

В.О. Ємельянов, Н.Ю. Ємельянова
Анотації на мовах:

Розроблено метод розпізнавання зображень термограм з використанням контурного аналізу. Описано механізм попередньої обробки зображення термограм на основі контурного аналізу його елементів. Наведено архітектуру нейронної мережі для розпізнавання термограм. Показано застосування розробленого методу для аналізу зображень термограм міксерів, яке показало високий ступінь достовірності розпізнавання.
Ключові слова: теплобачення, розпізнавання зображень, термограма, контурний аналіз, нейронна мережа