1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Ентропійна шкала оцінювання результатів вимірювання

Ентропійна шкала оцінювання результатів вимірювання

Ю.С. Курський
Анотації на мовах:

У статті розглянуті нелінійні динамічні системи та їх характеристики як об'єкти вимірювань. Особливістю досліджуваних систем є можливість переходу в різні динамічні режими: детермінований, хаотичний, випадковий. Проаналізовано метрологічні підходи і моделей вимірювання характеристик таких систем. Розглянута ентропія Шеннона як ефективний інструмент оцінки динаміки вимірюваної змінної і невизначеності вимірювання. Запропоновано нормована ентропійна шкала, що дозволяє кількісно оцінити ступінь організації системи, що вивчається.
Ключові слова: відкрита нелінійна динамічна система, динамічна змінна, невизначеність вимірювання, ентропія Шеннона, ентропійна шкала