1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Модифікований метод сумісної імовірнісної ідентифікації радіотехнічних вимірів при супроводженні близькорозташованих об’єктів

Модифікований метод сумісної імовірнісної ідентифікації радіотехнічних вимірів при супроводженні близькорозташованих об’єктів

С.В.Логачов, Г.В.Худов, О.О.Щенніков
Анотації на мовах:

У статті проаналізовано відомі методи ідентифікації координатної інформації, відмічені їх переваги та недоліки. Зроблено висновок щодо розробки методу ідентифікації близько розташованих космічних об’єктів, що засновано на байєсовському підході з паралельним надходженням даних. У якості критерію оптимальності обрано байєсовський критерій середнього ризику, а оптимізації полягає в його мінімізації. Розглянуто випадок, коли деякі об’єкти відрізняються. Сформовано вирішальне правило ідентифікації для даного випадку.
Ключові слова: супроводження, ідентифікація, близько розташовані об’єкти, не розрізнювальна група, оптимізаційна задача, вирішальне правило, гіпотеза