1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РАДІОСИГНАЛІВ. ОСНОВИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РАДІОСИГНАЛІВ. ОСНОВИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, М.Ф. Пічугін, Ю.В. Трофименко, О.Ю. Чернявський, М.В. Борцова
Анотації на мовах:

Висловлюється альтернативний варіант енергетичної теорії оцінювання параметрів радіосигналів, розробленої на підставі обліку закону збереження енергії М.В. Ломоносова і байесовской безумовної оптимізації статистичних рішень. Енергетичне оцінювання параметрів радіосигналів – це пошук максимального значення сумарної енергії сигналу і шуму по відношенню до усередненої енергії внутрішнього шуму при складанні (множенні) виявленої вхідної реалізації із змінними еталонними радіосигналами на безлічі можливих значень в умовах їх апріорної невизначеності або у вузькому діапазоні параметрів в умовах апріорної визначеності.
Ключові слова: радіосигнал, статистичне рішення, енергія, радіочастота