1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. СУМІСНЕ МІНІМАКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТРЬОХ ПЕРШИХ ПОХІДНИХ ДАЛЬНОСТІ ДЛЯ СИСТЕМИ КОГЕРЕНТНОЇ ОБРОБКИ РЛС

СУМІСНЕ МІНІМАКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТРЬОХ ПЕРШИХ ПОХІДНИХ ДАЛЬНОСТІ ДЛЯ СИСТЕМИ КОГЕРЕНТНОЇ ОБРОБКИ РЛС

А.В. Статкус, Ф.М. Андрєєв
Анотації на мовах:

Розроблено ефективний в обчислювальному відношенні алгоритм сумісної оцінки радіальної швидкості, прискорення та третьої похідної дальності зі складу системи когерентної обробки РЛС. За допомогою імітаційного моделювання доведено, що алгоритм забезпечує мінімум максимального значення середньоквадратичної похибки у випадку дискретного розміщення каналів в межах трьохвимірної області аналізу.
Ключові слова: радіолокаційна станція надобрійного виявлення, система когерентної обробки пачки імпульсів, похідні дальності, дискретне розміщення каналів, середньоквадратична похибка, мінімаксне оцінювання