1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Метод генерації моделі предметної області по технічній документації

Метод генерації моделі предметної області по технічній документації

В.Б. Дєєва, Т.В. Дуравкіна, А.Г. Морозова
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі запропоновано метод автоматичної генерації моделі предметної області з технічної документації на англійській мові. Для генерації моделі предметної області у вигляді діаграми класів було запропоновано використання об'єктно-орієнтованого підходу спільно з NLP-орієнтованими інструментами. У рамках цього підходу розроблено метод побудови моделі предметної області, заснований на принципі об'єктно-орієнтованого аналізу і удосконалений шляхом застосування онтології предметної області та лінгвістичних шаблонів.


Ключові слова: онтологія, моделювання, модель предметної області, об'єктно-орієнтований аналіз, NLP інструменти, діаграма класів