1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Метод визначення потрібного наряду засобів впливу для знищення заданого числа об'єктів на основі нечіткої нейронної мережі

Метод визначення потрібного наряду засобів впливу для знищення заданого числа об'єктів на основі нечіткої нейронної мережі

О.І. Тимочко
Анотації на мовах:

Сучасні бойові дії авіації характеризуються динамічністю і швидкоплинністю. Повітряна обстановка при цьому часто є непередбачуваною, а рішення приймаються в умовах невизначеності. Для підтримки прийняття рішень пропонуються нові інструменти прогнозування. У статті розглядається нечітка нейронна мережа визначення потрібного наряду засобів впливу, при якій із заданою ймовірністю гарантується необхідний ступінь ураження наземних цілей. За допомогою запропонованої моделі за наявності динаміки вхідних значень у певному проміжку часу можлива реалізація динамічного управління ударною авіацією в ході бойових дій.
Ключові слова: нечітка нейронна мережа, наземна ціль, невизначеність, прийняття рішень, ймовірність, ступінь ураження, авіація