1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Предикативний підхід до формалізації неявних знань

Предикативний підхід до формалізації неявних знань

С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, Кудхаир Абед Тамер, І.А. Лещінська
Анотації на мовах:

Розглянуто одне з найважливіших завдань теорії інтелекту – формальний опис неявних знань, які використовуються людиною, на мові алгебри скінченних предикатів і предикатних операцій. Мова логічної математики є універсальним засобом опису будь-яких понять, у тому числі і математичних. Рішення цієї задачі дозволить навчити комп'ютер оперувати неявними знаннями, подібно до того, як це робить людина.
Ключові слова: теорія інтелекту, алгебра скінченних предикатів і предикатних операцій