1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Обчислення значень лемніскатичних синусів і косинусів

Обчислення значень лемніскатичних синусів і косинусів

В.Ю. Дубницький, Л.Д. Філатова
Анотації на мовах:

Запропоновано процедуру обчислення значень лемнискатичного синуса і лемнискатичного косинуса, засновану на поданні значень цих функцій у вигляді відношення степеневих рядів, що збігаються при всіх значеннях еліптичного інтегралу першого роду. Наведено короткі біографічні відомості про творців методів обчислень еліптичних функцій.
Ключові слова: узагальнений синус, еліптичні інтеграли, еліптичні функції Якобі, лемніската, лемніскатичний синус, лемніскатичний косинус, історія математики, С.Ю. Сикорський, А.М. Журавський