1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Паралельна реалізація ковзного шифрування

Паралельна реалізація ковзного шифрування

В.Г. Бабенко
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі пропонується застосування матричних операцій криптографічного перетворення для розпаралелювання процесу реалізації примітиву ковзного шифрування. Доведено, що функції перетворення елементів ковзного шифрування є рекурентними послідовностями і можуть бути застосовані для синтезу матричних операцій криптографічного перетворення. Показано, що використання матричних операцій для багаторазового спрощеного ковзного шифрування дозволяє скоротити кількість елементарних операцій, що реалізують криптографічне перетворення даних.


Ключові слова: паралельна реалізація, логічне ковзне шифрування, примітив, матрична операція криптографічного перетворення