1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. МОДЕЛЬ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗПОДІЛУ ПІДКАНАЛІВ У MESH-МЕРЕЖІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ТЕХНОЛОГІЮ WIMAX

МОДЕЛЬ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗПОДІЛУ ПІДКАНАЛІВ У MESH-МЕРЕЖІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ТЕХНОЛОГІЮ WIMAX

С.В. Гаркуша, Ахмед Хассан Абед, О.В. Гаркуша
Анотації на мовах:

Проаналізовано існуючі підходи до вирішення задачі розподілу частотного ресурсу в безпроводових mesh-мережах технології WiMAX, на основі недоліків яких сформульовані вимоги системного характеру до структури та змісту математичної моделі розподілу частотного ресурсу. Запропоновано математичну модель розподілу частотного ресурсу як задачі балансування числа підканалів між радіоканалами, що формуються mesh-станціями безпроводової мережі. Використання запропонованої моделі дозволило підвищити продуктивність безпроводової mesh-мережі в цілому, а також гарантувати відсутність «вузьких місць». Зростання продуктивності mesh-мережі також обумовлювалося гарантією відсутності первинної та вторинної інтерференції.
Ключові слова: математична модель, mesh-мережа, WiMAX, балансування, розподіл частотного ресурсу, продуктивність