1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Модель байєсівської оцінки гарантоздатності web-сервісів на основі результатів експериментального вимірювання

Модель байєсівської оцінки гарантоздатності web-сервісів на основі результатів експериментального вимірювання

А.В. Горбенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянута проблема невизначеності нефункціональних характеристик Web-сервісів і сервіс-орієнтованих систем. Для її вирішення запропоновано використовувати байєсівський підхід до оцінки. Цей підхід базується на використанні функції апріорного розподілу випадкової величини, яка у подальшому коректується у відповідності до результатів фактичних спостережень. У статті запропонована модель байєсівської оцінки гарантоздатності webсервісів на основі результатів експериментального вимірювання. Запропонована модель також може бути використана для оцінки оперативності обслуговування Web-сервісів.


Ключові слова: Web-сервіси, гарантоздатність, невизначеність, байєсівська оцінка