1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. МОДЕЛЬ ВІДМОВОСТІЙКОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ БАГАТОАДРЕСНИХ ТА ШИРОКОМОВНИХ ПОТОКІВ В MPLS-МЕРЕЖІ

МОДЕЛЬ ВІДМОВОСТІЙКОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ БАГАТОАДРЕСНИХ ТА ШИРОКОМОВНИХ ПОТОКІВ В MPLS-МЕРЕЖІ

О.В. Лемешко, К.М. Арус
Анотації на мовах:

Запропоновано модель відмовостійкої маршрутизації багатоадресних та широкомовних потів в MPLS-мережі. Потокова модель представлена алгебраїчними рівняннями і нерівностями, які характеризують стан MPLS-мережі, тобто завантаженість її каналів зв'язку. У рамках запропонованої моделі закладена можливість реалізувати відповідно до концепції Fast ReRoute три основних схеми резервування: захисту каналу, вузла і дерева шляхів. На розрахункових прикладах показана працездатність пропонованої моделі відмовостійкої маршрутизації.
Ключові слова: потокова модель, відмовостійкість, маршрутизація, Fast ReRoute, схема резервування, багатоадресний потік