1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Аналіз характеристик завадостійких кодів

Аналіз характеристик завадостійких кодів

Р.С. Новиков, А.А. Астраханцев
Анотації на мовах:

На сьогоднішній день відомо багато різних класів завадостійких кодів, що відрізняються один від одного структурою, функціональним призначенням, енергетичною ефективністю, алгоритмами кодування і декодування і багатьма іншими параметрами. Сьогодні можна говорити про створення нового класу завадостійких кодів для каналів зі стиранням. Кодами з цього класу можна закодувати повідомлення кінцевого розміру (файл) потенційно-необмеженим потоком незалежних пакетів. Ця властивість нового класу кодів принципово відрізняє його від класичних блокових або згорткових, завадостійких кодів із заданою швидкістю. При кодуванні файлу цими кодами отримуємо також файл кодованих даних, а не потік. Новий клас кодів також називають класом фонтанних кодів (Digital Fountain Codes).
Ключові слова: завадостійке кодування, ймовірність декодування, перевірочний символ