1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Синтез часупараметризованих паралельних програм для обчислювальних систем класу MPP

Синтез часупараметризованих паралельних програм для обчислювальних систем класу MPP

О.Г. Толстолузька
Анотації на мовах:

Наведено опис методу синтезу часупараметризованих паралельних програм для обчислювальних систем з розподіленою пам'яттю (МРР). Використовувані вихідні дані: Сі - програма задачі; архітектура ЕОМ - однорідна, топологія комутаційного середовища – п - мірний гіперкуб, кількість процесорів NM, відоме число портів прийому/передачі даних процесора; задана конструкція (склад полів) повідомлень; синхронізація - за допомогою бібліотечних засобів; задані значення часу виконання різних операцій; метод паралельної обробки – сполучення незалежних операцій. Відзначено, що розроблений метод дозволяє автоматизувати синтез паралельних програм для ЕОМ класу МРР, що містять у явному виді час початку виконання множин незалежних операторів.
Ключові слова: часупараметризована паралельна програма, обчислювальні системи з розподіленою пам'яттю (МРР), методи паралельної обробки даних