1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Метод оптимального стиснення даних в системах медичного моніторингу

Метод оптимального стиснення даних в системах медичного моніторингу

Є.А. Антоненко, В.О. Катрич, М.П. Мустецов
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблений алгоритм стиснення одновимірного сигналу, заснований на виборі в реальному масштабі часу ключових точок. Ключовими точками є екстремуми і точки максимальної кривизни функції (сигналу). Дана оцінка максимальної приведеної погрішності алгоритму в часовій (5,2 %) і частотній (3,7 %) областях, що підтверджує можливість застосування алгоритму як для амплітудно-часового, так і для спектрального аналізу одновимірного біомедичного сигналу.


Ключові слова: алгоритм стиснення, фотоплетизмограма, точка максимальної кривизни дуги, шматкова апроксимація, спектральний аналіз