1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. ВИКОРИСТАННЯ Ф-МЕТОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ АВТОМАТИКИ

ВИКОРИСТАННЯ Ф-МЕТОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ АВТОМАТИКИ

С.В. Куценко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано використання Ф-методу при розробці систем пожежної автоматики. Розроблений алгоритм використання Ф-методу у вирішенні завдань розміщення пожежних сповіщувачів. Розроблений програмний продукт з використанням мови С++, яка підтвердила застосовність Ф-методу в завданнях розміщення пожежних сповіщувачів. Проведені дослідження довели, що реалізація запропонованого методу розміщення пожежних сповіщувачів дозволяє до 40 % скоротити час на визначення факту горіння при незначному збільшенні кількості сповіщувачів (до 2-3 %).


Ключові слова: завдання покриття і розміщення, Ф-метод, пожежні сповіщувачі