1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Аналіз методичної похибки спектрального аналізу, що використовує технологію сурогатних даних

Аналіз методичної похибки спектрального аналізу, що використовує технологію сурогатних даних

В.І. Василишин
Анотації на мовах:

В статті проведений аналіз сурогатної завади та методичної похибки, що супроводжують застосування технології сурогатних даних при спектральному аналізі сигналів, що спостерігаються. Приводяться гістограми розподілів сурогатної завади для різного числа гармонічних компонент сигналу та алгоритмів формування сурогатних даних. Показано, що сурогатна завада сигналоподібна, має нестаціонарний характер, а саме математичне сподівання, що періодично змінюється, і незначні флуктуації дисперсії відносно її середнього рівня. При високому відношенні сигнал-шум вклад сурогатної завади в методичну похибки стає визначальним.
Ключові слова: сурогатні дані, сурогатна завада, методична похибка