1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Розробка системи графічного опису і моделювання розподілених програмних об'єктів при проектуванні інформаційних систем

Розробка системи графічного опису і моделювання розподілених програмних об'єктів при проектуванні інформаційних систем

C.Ю. Гавриленко, В.Г. Іванов
Анотації на мовах:

Розглянута проблема побудови середовища дореалізационного моделювання і тестування для розробки програмного забезпечення. Проаналізовані можливості деяких сучасних case-засобів, і тенденції їх подальшого розвитку. Виявлені складнощі, що виникають при підключенні механізмів імітаційного моделювання до основних функціональних можливостей case-засобів, запропоновані варіанти їх рішень.
Ключові слова: програмне забезпечення, моделювання, тестування, case-засоби