1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Синтез експертної системи і штучної нейронної мережі для визначення механічних властивостей об'єкта дослідження

Синтез експертної системи і штучної нейронної мережі для визначення механічних властивостей об'єкта дослідження

В.О. Ємельянов
Анотації на мовах:

У даній статті описується метод, який призначений для визначення властивостей сталей. Розроблено структуру експертної системи, яка призначена для визначення номінального значення властивості сталей. Показано фрагмент бази знань сталей, яка містить набір правил про властивості сталей. Розроблена нейронна мережа для уточнення значень властивостей сталей. Показані результати моделювання розробленої нейронної мережі. Автор відзначає низьку середньоквадратичну похибку нейронної мережі.
Ключові слова: нейронна мережа, багатошаровий персептрон, експертна система, база знань, властивості сталі