1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. До питання про вплив хибної цілі на вірогідність наведення високоточної зброї на малорозмірний об'єкт

До питання про вплив хибної цілі на вірогідність наведення високоточної зброї на малорозмірний об'єкт

Г.О. Моісеєва
Анотації на мовах:

У статті проведено порівняльний аналіз ймовірності наведення високоточної зброї на малорозмірний стаціонарний об'єкт за відсутності та за наявності помилкових (хибних) цілей, що створюють завадовий фон для високоточної зброї з тепловими та оптичними головками самонаведення. Показано, що для різних умов завадового впливу ймовірність наведення високоточної зброї може бути істотно зменшена.
Ключові слова: високоточна зброя , хибна ціль, ймовірність наведення