1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Порівняльний аналіз двох методів обробки сигналів відповіді запитальних систем спостереження

Порівняльний аналіз двох методів обробки сигналів відповіді запитальних систем спостереження

І.І. Обод, О.О. Стрельницький, В.А. Андрусевич
Системи обробки інформації. — 2014. — № 1(117). – С. 41-43.
УДК 621.396.967.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті наводиться порівняльний аналіз якості виявлення повітряних об’єктів запитальними системами спостереження при реалізації міжперіодної обробки сигналів відповіді до або після дешифрування останніх з урахуванням коефіцієнта готовності відповідача при дії у каналі відповіді флуктуаційних та імпульсних завад. Показано, що використання попередньої міжперіодної обробки сигналів відповіді більш переважно.


Ключові слова: виявлення повітряних об’єктів, запитальні системи спостереження
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Обод І. І. Порівняльний аналіз двох методів обробки сигналів відповіді запитальних систем спостереження / І.І. Обод, О.О. Стрельницький, В.А. Андрусевич  // Системи обробки інформації. – 2014. – № 1(117). – С. 41-43.