1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ НА БАЗІ ПЛІС З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ НА БАЗІ ПЛІС З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

В.В. Скляр, В.С. Харченко, А.С. Панарін
Анотації на мовах:

У статті запропоновано підхід до моделювання та тестування програмного забезпечення контролерів з використанням інструментального середовища ForSyDe , що підтримує функціональне програмування. Отримано функціональна модель підсистеми обробки дискретних сигналів, яка потім перетворена в VHDL-код та в цифровий пристрій на базі програмованої логічної інтегральної схеми (ПЛІС). Запропоновано варіанти реалізації життєвого циклу системи на базі ПЛІС з використанням альтернативних версій для тестування і багатоверсійного функціонування .
Ключові слова: ПЛІС, ForSyDe, функціональне програмування, IP-ядро, soft-процесор