1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Обгрунтування застосування методів фрактального аналізу для оперативної підготовки еталонних зображень

Обгрунтування застосування методів фрактального аналізу для оперативної підготовки еталонних зображень

В.А. Таршин, О.М. Сотніков, Р.Е. Пащенко
Анотації на мовах:

На основі аналізу обчислювальної реалізації різних методів локалізації інформативних областей зображень, використовуваних для формування еталонних зображень кореляційно-екстремальних систем навігації (наведення) літальних апаратів, обґрунтовується доцільність використання методів фрактального аналізу зображень.
Ключові слова: кореляційно-екстремальна система наведення, еталонне зображення, фрактальна розмірність