1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Метод синтезу оптимальних траєкторій для виводу динамічних об'єктів в задану точку

Метод синтезу оптимальних траєкторій для виводу динамічних об'єктів в задану точку

В.М. Ушань
Анотації на мовах:

Запропоновано застосування методу продовження рішення за параметром як основи для розробки рішення краєвої задачі. Крайова задача виникла при синтезі методом характеристик оптимального управління динамічним об'єктом. Раніше алгоритми, засновані на продовженні рішення за параметром, застосовувалися тільки для розв’язання крайових задач з фіксованими лівими і правими граничними умовами. Отримано варіант розв’язання двоточкової крайової задачі. В результаті крайова задача звелася до задачі Коші великої розмірності. Запропонований алгоритм включає багатократне інтегрування системи рівнянь з початковими умовами, що змінюються від кроку до.
Ключові слова: оптимальне управління, оптимальна траєкторія, динамічний об'єкт, крайова задача, метод характеристик, продовження рішення за параметром, гранична умова