1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. МЕТАДАНІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РІВНІВ МЕТАПРОДУКЦИЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

МЕТАДАНІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РІВНІВ МЕТАПРОДУКЦИЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

С.О. Мар’їн
Анотації на мовах:

Ця стаття присвячена проблемі подання знань в особливих метапродукційних системах, які керують семантичними мережами. Крім цього, розглядається питання подання знань про управління знаннями. Розглянуто відповідність між знаннями про знання та метаданими. Досліджується проблема придбання метаданих. Стисло вивчаються окремі типи метаданих у складі метапродукційної системи.
Ключові слова: метапродукційні системи, семантичні мережі, уявлення знань, набуття знань, метадані