1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Побудова системи управління життєвим циклом об'єктів інтелектуальної власності і проблеми їх комерціалізації

Побудова системи управління життєвим циклом об'єктів інтелектуальної власності і проблеми їх комерціалізації

О.Б. Нікітюк, В.П. Рубашка
Анотації на мовах:

У статті розглядаються питання присвячені (сучасним концепціям циклічності інноваційним продуктам) ідентифікації і процесам управління інтелектуальною власністю протягом життєвого циклу проекту.
Ключові слова: інтелектуальна власність, управління інтелектуальною власністю, життєвий цикл продукту, продукт інтелектуальної діяльності, результат інтелектуальної діяльності