1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. МЕТОД ЧАСТОТНОГО КОДУВАННЯ ЗГОРТКОВИХ КОДІВ ЗМЕНШЕНОЇ СКЛАДНОСТІ НА ОСНОВІ ШПФ-АЛГОРИТМУ ГУДА-ТОМАСА

МЕТОД ЧАСТОТНОГО КОДУВАННЯ ЗГОРТКОВИХ КОДІВ ЗМЕНШЕНОЇ СКЛАДНОСТІ НА ОСНОВІ ШПФ-АЛГОРИТМУ ГУДА-ТОМАСА

О.С. Волков
Анотації на мовах:

Запропоновано метод завадостійкого кодування даних алгебраїчними згортковими кодами у частотній області з використанням швидкого перетворення Фур’є Гуда-Томаса у кінцевих полях. Показано, що розроблений метод дозволяє зменшити обчислювальну складність процедур кодування даних алгебраїчними згортковими кодами у частотній області.
Ключові слова: згорткові коди, перетворення Фур'є, ШПФ-алгоритм, алгебраїчні завадостійкі коди