1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Сегментація та стиснення реалістичних зображень на основі контуризації інформативних областей

Сегментація та стиснення реалістичних зображень на основі контуризації інформативних областей

В.Г. Іванов, Ю.В. Ломоносов, М.Г. Любарський
Анотації на мовах:

У роботі розглядається модифікація методу що дозволяє проводити обробку реалістичних зображень з розділенням всієї площини зображення на інформативні області - об'єкт і неінформативні - фон. Сегментація зображення виконується в плоскості вейвлет-коефіцієнтів першого рівня розкладання з використанням методів контуризації вейвлет-областей отриманих в результаті застосування не рівних розкладаючих фільтрів. Дана сегментація проводиться з метою виявлення найбільш інформативних областей зображення, до яких надалі при стиску застосовуються низькі «слабкі» коефіцієнти квантування. Для решти областей зображення застосовуються вищі «сильні» коефіцієнти квантування. В результаті диференційованого підходу до обробки отриманих областей зображення досягається загальне підвищення ступеня стиску без видимих втрат якості в найбільш інформативних областях. Особлива увага приділяється можливості отримання точнішої і тоншої структури контуру, що розділяє зображення на інформативні і не інформативні області. Основною ідеєю формування точнішого контуру розділення зображення на різні області є пошук і виключення з інформативних областей таких вейвлет-коефіцієнтів, які мають високу частоту повторення в області фону. Отримані кількісні характеристики ступеня стиску зображення при його сегментації з уточненим контуром розділення областей.
Ключові слова: сегментація зображення, вейвет-аналіз, стиснення даних