1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Phi-функції для моделювання обмежень включення в оптимізаційних задачах балансної компоновки

Phi-функції для моделювання обмежень включення в оптимізаційних задачах балансної компоновки

Т.Е. Романова, А.А. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: Будується повний клас Phi-функцій для моделювання відношень включення об’єктів, що мають форму циліндра, паралелепіпеда, правильної призми та шара у циліндричний, параболоїдний контейнер, а також контейнер, що має форму зрізаного конуса.


Ключові слова: 3D-об’єкти, компоновка, математичне моделювання, phi-функція, відношення включення