1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Подання бінарних предикатів інформаційної системи за допомогою вільного предикатного параметра

Подання бінарних предикатів інформаційної системи за допомогою вільного предикатного параметра

Д.Е. Ситніков, П.Е. Ситнікова, А.І. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: У даній роботі розглянуті деякі види відносин, що часто зустрічаються в інформаційних системах. Ними є рефлексивність, симетричність, антирефлексивність, антисиметричність. Поставлена і вирішена задача подання таких предикатів в параметричної формі з використанням так званого вільного предикатного параметра, підставляючи різні значення якого, можна отримати всі предикати деякого класу, що описується системою логічних правил. Загальні види класів, що описуються, можна використовувати для більш детального дослідження специфіки певних відношень в інформаційній системі.


Ключові слова: інформаційна система, бінарний предикат, рефлексивність, симетричність, антирефлексивність, антисиметричність