1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. МАТЕМАТИЧНА GERT-МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ МЕТАДАНИХ В ХМАРНІ АНТИВІРУСНІ СИСТЕМИ

МАТЕМАТИЧНА GERT-МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ МЕТАДАНИХ В ХМАРНІ АНТИВІРУСНІ СИСТЕМИ

В.В. Босько, О.А. Смірнов, І.А. Березюк, Мохамад Абу Таам Гані
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз підходів і можливостей математичного моделювання сучасних телекомунікаційних мереж за допомогою GERT-систем. Досліджена структура процесу передачі метаданих в хмарні антивірусні системи. Розроблена математична модель технології передачі метаданих в хмарні антивірусні системи на основі GERT-сети. Отриманий аналітичний вираз для розрахунку щільності розподілу часу передачі метаданих в мережі з обліком показники реальної надійності і особливості багатошляхової маршрутизації.


Ключові слова: хмарні антивірусні системи, зловмисне програмне забезпечення, математична модель, граф, GERT-мережі