1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ У AD-HOC МЕРЕЖАХ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ У AD-HOC МЕРЕЖАХ

А.А. Астраханцев, С.М. Горбань
Анотації на мовах:

У даній статті оцінюється ефективність протоколів маршрутизації в ad-hoc мережах, наводяться результати порівняльного аналізу різних протоколів маршрутизації і результати моделювання ad-hoc мереж в середовищі Network Simulator 2.
Ключові слова: ad-hoc мережі, протоколи маршрутизації, самоорганізовувані мережі