1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Метод розподілу завдань при паралельному моделюванні складних цифрових систем в гомогенному обчислювальному середовищі

Метод розподілу завдань при паралельному моделюванні складних цифрових систем в гомогенному обчислювальному середовищі

Д.О. Гавриш, С.М. Саранча
Анотації на мовах:

Було запропоновано методи розподілу завдань по робочих станціях при проведенні розподіленого моделювання складного електронного компоненту. Були сформульовані критерії оцінки ефективності методів розподілу. Розглянуті алгоритми враховують трудомісткість кожного процесу в описі цифрового компоненту і характеристики робочої станції. Був розглянутий спосіб оцінки трудомісткості процесу. Була проведена серія експериментів для порівняння ефективності роботи кожного методу. Розглянуті методи можуть використовуватися для оптимізації і прискорення процесу моделювання складних цифрових систем з використанням методів розподіленого моделювання.
Ключові слова: процес, обчислювальна складність, ресурсоемність