1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Інформація та дезінформація з точки зору їх цінності

Інформація та дезінформація з точки зору їх цінності

І.О. Громико
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто варіант оцінки цінності інформації в її фінансовому еквіваленті. Такий підхід дозволяє перейти (при розгляді інформаційних процесів) від абстрактних міркувань до реальної практики, яка спирається на теорію фінансової безпеки.


Ключові слова: цінність інформації, інформаційна безпека, фінансова безпека