1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Архітектурний підхід до оцінки надійності програмного забезпечення системи управління критичної інфраструктури

Архітектурний підхід до оцінки надійності програмного забезпечення системи управління критичної інфраструктури

О.В. Іванченко, О.С. Солдатенко, О.С. Владімірова
Анотації на мовах:

Широке впровадження та застосування інформаційних технологій в системах управління критичними інфраструктурами (КІ) суттєво підвищує ефективність їхнього застосування за призначенням. Оперативне вирішення достатньо складних завдань управління КІ неможливе без використання відповідного програмного забезпечення (ПЗ). В той же час уроки, які були отримані під час аналізу наслідків найбільш крупних аварій і катастроф за участю різних інфраструктурних утворювань, свідчать про недооцінку вкладу ПЗ в погіршення загального рівня надійності. З метою усунення вказаної проблеми пропонується застосовувати комплексний підхід до оцінки надійності ПЗ системи управління КІ з врахуванням різних режимів її експлуатації. Розроблений підхід базується на архітектурному представленні процесів функціонування відповідного програмного модуля та ефективній реалізації процедури його тестового контролю.
Ключові слова: система управління критичної інфраструктури, програмне забезпечення, архітектурний підхід, безперервний та дискретний марковські ланцюги, ймовірність безвідмовної роботи, коефіцієнт оперативної готовності