1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Модель якості інформаційних систем із предметними областями, що змінюються

Модель якості інформаційних систем із предметними областями, що змінюються

Д.А. Маєвський, О.Ю. Маєвська, О.А. Назаренко
Анотації на мовах:

Розглянута побудова моделі якості інформаційних систем, предметні області яких схильні до систематичних змін. На підставі стандарту ISO/IEC 25010-2011выбрана система показників якості, що зважає на специфіку побудови, відладки і супроводу таких систем. Визначені чисельні характеристики вибраних показників і способи їх практичного отримання.
Ключові слова: якість, модель якості, показники якості, інформаційні системи, надійність, предметна область, зміни предметної області