1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. ВИБІР ПАРАМЕТРІВ LDPC КОДІВ ДЛЯ КАНАЛІВ З АБГШ

ВИБІР ПАРАМЕТРІВ LDPC КОДІВ ДЛЯ КАНАЛІВ З АБГШ

Р.С. Новиков, А.А. Астраханцев
Анотації на мовах:

Проаналізовано модель завадостійкого кодування з малою щільністю перевірок на парність, Отримано результати характеристик коду при різних методах формування породжуючої матриці, при зміні кількості ітерацій декодування і для вхідних даних змінної довжини.
Ключові слова: завадостійке кодування, ймовірність декодування, перевірочна матриця