1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(11)'2007
  5. Теоретичні питання моделювання і оцінка якості систем забезпечення експлуатації складних технічних комплексів

Теоретичні питання моделювання і оцінка якості систем забезпечення експлуатації складних технічних комплексів

А.О. Левченко
УДК 519.872: 006.91
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуто основні початкові положення для імітаційного моделювання систем забез-печення експлуатації складних технічних комплексів. Сформульовано обов'язкові процедури алго-ритму визначення моментів проведення періодичного контролю складних технічних комплексів. Запропоновано основні положення методики оцінки якості систем забезпечення експлуатації складних технічних комплексів по критерію достовірності контролю. Наведено приклад реалізації запропонованої методики для засобів вимірювальної техніки медичного призначення з елементами вбудованого самоконтролю.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Левченко А.О. Теоретичні питання моделювання і оцінка якості систем забезпечення експлуатації складних технічних комплексів. Системи озброєння і військова техніка. 2007. № 3(11). С. 119-123.