1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Оптимізаційна модель планування сервісних заходів на інженерних об'єктах

Оптимізаційна модель планування сервісних заходів на інженерних об'єктах

Ю.О. Романенков, В.М. Вартанян
Анотації на мовах:

Публікація присвячена задача оптимального планування комплексу сервісних заходів на інженерних об'єктах, інформація про режими діяльності яких представлена у вигляді часових рядів даних. Розглянуті можливості використання при рішенні подібних задач сучасних засобів аналізу та прогнозування часових рядів. Запропонований підхід проілюстрований прикладом.
Ключові слова: планування сервісних заходів, аналіз часових рядів, метод прогнозування