1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Конценптуальная модель системи адаптивного управління комплексом будівель з розподіленими енергоджерелами

Конценптуальная модель системи адаптивного управління комплексом будівель з розподіленими енергоджерелами

А.М. Селяков, О.О. Ілюнін
Анотації на мовах:

Розроблено структура концептуальної моделі системи адаптивного управління комплексом будівель з розподіленими енергоджерела (КЗРЕ), алгоритм оцінки ефективності управління КЗРЕ і сформульовані загальні вимоги до системи, що дозволяють в реальному часі відстежувати зміни на виробництві та в навколишньому середовищі.
Ключові слова: концептуальна модель, система, адаптивне управління, розподілене енергоджерело