1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Новітні інформаційні технології у викладанні іноземних мов

Новітні інформаційні технології у викладанні іноземних мов

О.А. Макогон, С.А. Новік
Анотації на мовах:

Стаття присвячена прикладному застосуванню мультимедійних засобів у викладанні іноземних мов. Наведено приклади вдалого застосування функціоналу програм візуалізації та віддаленого адміністрування. Проаналізовано можливість створення віртуального мовного середовища в рамках локальної комп'ютерної мережі, а також ефективність режиму «on-line» для контролю знань, вмінь та навичок тих, хто навчається. Впровадження IT-технологій у процес вивчення іноземних мов дозволяє не тільки підвищити ефективність навчання, але й стимулювати тих, хто навчається, до подальшого самовдосконалення.
Ключові слова: інтерактивні методи навчання, мультимедійні засоби, програми візуалізації, програми віддаленого адміністрування, освітні технології