1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(117)'2014
  5. Метод представлення предметної області комп'ютеризованої навчальної системи

Метод представлення предметної області комп'ютеризованої навчальної системи

Л.М. Радванська, О.О. Макєєва
Анотації на мовах:

У статті пропонується використовувати для вирішення завдання подання знань предметних областей комп'ютеризованих систем навчання метод функцій, що виробляють, для ймовірносно-часових графів.
Ключові слова: предметна область, ймовірносно-часовий граф, функція, що виробляє, семантична мережа, еквівалентні перетворення